Electrical Engineering GTU Code - 09

College wise Intake of Electrical Engineering in Gujarat
College City Estd Year Fees Seats Filled in 2017
ADIT, Vallabh Vidhyanagar Vallabh Vidyanagar 2001 1,16,000 60 -
Aadishwar, Gandhinagar Gandhinagar 2009 71,000 120 -
Adani, Ahmedabad Ahmedabad 2015 1,48,500 60 -
Aditya Silver Oak, Ahmedabad Ahmedabad 2014 65,000 60 -
Ahmedabad Inst., Ahmedabad Ahmedabad 2004 71,000 42 -
Alpha, Kalol, Gandhinagar Kalol 2011 63,000 60 -
ApolloIET, Ahmedabad Ahmedabad 2014 61,000 60 -
Arrdekta, Khedbrahma Khedbrahma 2011 56,000 120 -
Arun Munchhala, Dhari, Amreli Dhari 2011 74,000 60 -
Atmiya, Rajkot Rajkot 2003 83,000 120 -
Aurum, Rajkot Rajkot 2010 75,000 180 -
B.H. Gardi, Rajkot Rajkot 2009 50,000 60 -
Babaria, Vadodara Vadodara 2004 1,05,600 120 -
Balaji, Junagadh Junagadh 2012 55,000 60 -
BVM GIA, Vallabh Vidhyanagar Vallabh Vidyanagar 1958 1,500 60 -
C.K.Pithawala, Surat Surat 1998 82,000 60 -
Chandubhai S Patel, Chanaga Changa 2000 1,23,200 120 -
Chhottubhai, Surat Surat 2014 86,900 60 -
Darshan, Rajkot Rajkot 2010 75,000 120 -
Jivraj Mehta, Anand Anand 2010 70,000 60 -
GEC, Surat Surat 2004 1,500 60 -
Subhash, Junagadh Junagadh 2010 72,000 120 -
Engineering College, Godhra Godhra 2009 62,000 120 -
F. D. Mubin, Gandhinagar Gandhinagar 2017 45,000 60 -
FETR, Bardoli Bardoli 2010 61,600 120 -
Marwadi, FOE, Rajkot Rajkot 2010 89,000 120 -
GCET, Vallabh Vidhyanagar Vallabh Vidyanagar 2001 1,30,900 59 -
GIT, Gandhinagar Gandhinagar 2013 68,200 60 -
GIDC, Navsari Jalalpore 2012 70,000 60 -
GEC, Bharuch Bharuch 2004 1,500 120 -
GEC, Bhuj Bhuj 1995 1,500 120 -
GEC, Dahod Dahod 2004 1,500 120 -
GEC, Godhra Godhra 2009 1,500 60 -
GEC, Modasa Modasa 1984 1,500 120 -
GEC, Palanpur Palanpur 2009 1,500 60 -
GEC, Patan Patan 2009 1,500 60 -
GEC, Valsad Valsad 2009 1,500 60 -
Grow More, Himmatnagar Himmatnagar 2012 70,000 120 -
GITS, Prantij Prantij 2009 56,000 60 -
GPERI, Mehsana Mehsana 2011 80,000 60 -
Gyanmanjari, Bhavnagar Bhavnagar 2015 66,000 60 -
Hansaba, Sidhhpur Patan 2011 74,000 60 -
Hasmukh Goswami, Ahmedabad Ahmedabad 2007 61,000 120 -
HJD, Kera Bhuj 2010 61,000 120 -
Indrashil, Kadi Kadi 2012 55,000 60 -
Indus, Kalol Kalol 2006 90,200 60 -
IITRAM, Ahmedabad Ahmedabad 2013 50,000 60 -
ITMUTC, Waghodia Vadodara 2011 97,000 120 -
Ipcowala, Petlad Petlad 2014 56,100 60 -
K.J., Vadodara Vadodara 2009 60,000 120 -
KIT, Kalol Kalol 2006 71,000 120 -
Kankesvaridevi, Jamnagar Jamnagar 2008 45,000 60 -
L.D, Ahmedabad Ahmedabad 1948 1,500 120 -
L.E, Morbi Morbi 1951 1,500 120 -
LCIT, Visnagar Visnagar 2002 84,700 60 -
Laxmi, Valsad Valsad 2012 75,000 60 -
LDRP, Gandhinagar Gandhinagar 2005 96,800 60 -
M K College, Patan Patan 2016 49,500 60 -
MG Institute, Navasari Navsari 2004 65,000 120 -
Mahavir Swami, Surat Surat 2012 78,000 60 -
Merchant, Visnagar Visnagar 2009 62,000 60 -
MSU, Vadodara Vadodara 1949 1,500 60 -
Narnarayan Shastri, Jetalpur Daskroi 2008 63,000 60 -
Neotech, Vadodara Vadodara 2013 49,500 60 -
Nirma, Ahmedabad Ahmedabad 1995 1,66,100 120 -
Noble, Junagadh Junagadh 2010 60,500 60 -
OM, Junagadh Junagadh 2012 67,000 120 -
OM, Panchmahal Sahera 2010 41,000 60 -
Pacific, Surat Surat 2012 67,000 120 -
PDPU, Gandhinagar Gandhinagar 2007 2,24,400 120 -
Parul Old, Waghodia Vadodara 2003 81,400 60 -
Prime, Navsari Jalalpore 2016 55,000 60 -
R.K, Rajkot Rajkot 2012 65,000 60 -
S.S. Agrawal, Navsari Navsari 2014 67,000 60 -
Saffrony, Mehsana Mehsana 2013 74,000 60 -
SAL-ITER, Ahmedabad Ahmedabad 2012 61,600 60 -
Samarth, Himatnagar Himmatnagar 2010 57,200 120 -
Sanjaybhai Rajguru, Rajkot Rajkot 2008 72,000 120 -
Sankalchand, Visnagar Visnagar 1999 66,000 120 -
Sardar Patel College, Bakrol Anand 2014 66,000 60 -
SVIT, Vasad Vasad 1997 74,000 120 -
Sarvjanik, Surat Surat 1997 1,05,600 60 -
Rai University, Dholka Dholka 2013 64,000 30 -
Navrachana, Vadodara Vadodara 2012 1,19,900 60 -
Shankarsingh Bapu, Gandhinagar Gandhinagar 2010 82,000 60 -
Shantilal Shah, Bhavnagar Bhavnagar 2001 1,500 60 -
Pandit Nathulal, Surendranagar Wadhwan 2012 55,000 120 -
Swaminarayan, Gandhinagar Gandhinagar 2014 61,000 60 -
C.U.Shah, Wadhwan Wadhwan 2014 82,500 60 -
J.M.Sabva, Botad Botad 2011 46,000 60 -
Labhubhai Trivedi, Rajkot Rajkot 2010 61,000 60 -
Sadvidhyamandal, Bharuch Bharuch 1996 61,600 60 -
Satsangi, Mehsana Mehsana 2010 70,000 60 -
Swami Atmanand, Surat Surat 2011 70,000 60 -
Shroff Rotary, Valia Valia 2011 91,000 60 -
Sigma, Bharuch Bharuch 2011 70,000 60 -
Sigma, Waghodia Vadodara 2008 60,000 60 -
SNPITRC, Vidhyabharti, Bardoli Bardoli 2008 70,000 120 -
Shantaben Gajera, Amreli Amreli 2015 60,500 60 -
Swaminarayan, Kalol Kalol 2012 53,000 60 -
Tatva, Modasa Modasa 2010 51,000 60 -
UVPCE, Mehsana Mehsana 1997 95,700 60 -
V.V.P, Rajkot Rajkot 1996 90,200 60 -
Vadodara Institute, Waghodia Vadodara 2009 57,200 120 -
Veerayatan, Mandvi Mandvi 2013 63,000 60 -
Vidhyadeep, Olpad Olpad 2011 72,000 120 -
VGEC, Ahmedabad Ahmedabad 2004 1,500 120 -
Total 8,651