LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2011 Batch in Electrical Engineering Branch

Prajapati Divyesh Gajanan 110280109003 CPI : 9.14  CGPA : 8.94

Nagar Kushali Dipak 110280109049 CPI : 8.73  CGPA : 8.60

Poshiya Nikhilkumar Dhirubhai 110280109041 CPI : 8.65  CGPA : 8.79

Patel Parth Rameshkumar 110280109006 CPI : 8.64  CGPA : 8.68

Desai Daivat Divyangbhai 110280109044 CPI : 8.59  CGPA : 8.71

Modhwadiya Parbat Bhima 110280109090 CPI : 8.51  CGPA : 8.43

Shah Umang Manojbhai 110280109026 CPI : 8.44  CGPA : 8.55

Italiya Rohitkumar Jitubhai 110280109010 CPI : 8.38  CGPA : 8.34

Patel Harsh Sureshbhai 110280109017 CPI : 8.34  CGPA : 8.53

Shubham 110280109127 CPI : 8.34  CGPA : 8.19