LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2011 Batch in Information Technology Branch

Kathiriya Bhoomika Maheshkumar 110280116008 CPI : 9.11  CGPA : 9.10

Dhariwal Bhavna Nareshkumar 110280116021 CPI : 8.78  CGPA : 8.69

Patel Preksha Vipulbhai 110280116043 CPI : 8.73  CGPA : 8.61

Juneja Irfankhan Anvarkhan 120283116008 CPI : 8.66  CGPA : 8.74

Kothari Dhwani Kamleshkumar 110280116026 CPI : 8.56  CGPA : 8.86

Sorathiya Akshay Mansukhbhai 110280116005 CPI : 8.48  CGPA : 8.54

Shah Panam Rajeshbhai 110280116040 CPI : 8.47  CGPA : 8.53

Parikh Darshini Kalpeshbhai 110280116042 CPI : 8.47  CGPA : 8.60

Patel Kripal Pareshkumar 110280116018 CPI : 8.46  CGPA : 8.76

Vakharia Dhwani Bharatbhai 110280116039 CPI : 8.46  CGPA : 8.69