LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2011 Batch in Mechanical Engineering Branch

Limbani Smitkumar Dulabhai 110280119020 CPI : 8.90  CGPA : 8.81

Shah Dishant Anilkumar 110280119028 CPI : 8.90  CGPA : 8.90

Vasoya Shailesh Vinubhai 110280119010 CPI : 8.87  CGPA : 8.64

Cholia Mast Ashin Elesh 110280119050 CPI : 8.81  CGPA : 8.64

Karmur Virabhai Lakhmanbhai 110280119077 CPI : 8.79  CGPA : 8.63

Patel Jaiminkumar Kanubhai 110280119003 CPI : 8.74  CGPA : 8.65

Chauhan Sanjaykumar Mukeshbhai 120283119003 CPI : 8.71  CGPA : 8.53

Patel Deep Rameshbhai 110280119014 CPI : 8.68  CGPA : 8.56

Shah Smit Subhashchandra 110280119056 CPI : 8.64  CGPA : 8.35

Shah Saumil Akshaybhai 110280119026 CPI : 8.60  CGPA : 8.73