LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2012 Batch in Chemical Engineering Branch

Patel Farhana Hasan Bhai 120280105026 CPI : 8.74  CGPA : 8.89

Pore Adity Avinash 120280105002 CPI : 8.64  CGPA : 8.84

Nair Srikant Vijayakumar 120280105060 CPI : 8.52  CGPA : 8.43

Joshi Milankumar Dineshbhai 130283105006 CPI : 8.31  CGPA : 8.73

Tiwari Chinmay Pramodkumar 120280105030 CPI : 8.28  CGPA : 8.70

Patel Aesha Parimalbhai 120280105019 CPI : 8.22  CGPA : 8.37

Goyal Kushang Manoj 120280105018 CPI : 8.05  CGPA : 8.46

Patel Raviyank Dineshbhai 120280105017 CPI : 7.95  CGPA : 8.48

Chothani Akshay Ghanshyambhai 120280105029 CPI : 7.92  CGPA : 8.52