LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2013 Batch in Chemical Engineering Branch

Patel Dharmang Manharbhai 130280105035 CPI : 9.13  CGPA : 9.23

Dholaria Dhruv Kantilal 130280105009 CPI : 8.57  CGPA : 8.58

Bhatt Harsh Hiteshbhai 130280105002 CPI : 8.50  CGPA : 8.69

Bhut Akshay Vallabhbhai 130280105003 CPI : 8.49  CGPA : 8.53

Patel Shivam Govindbhai 130280105041 CPI : 8.47  CGPA : 8.59

Suhagiya Vrushabh Rameshbhai 130280105055 CPI : 8.45  CGPA : 8.83