LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2014 Batch in Civil Engineering Branch

Vaghela Vishal Ghanshyambhai 140280106121 CPI : 9.15  CGPA : 8.80

PAL RUCHI VEERPALSINGH 150283106013 CPI : 9.10  CGPA : 8.98

Kher Yogesh Madhubhai 140280106046 CPI : 8.99  CGPA : 9.07

Dave Kaushalbhai Navalbhai 140280106021 CPI : 8.88  CGPA : 8.75

Parikh Raj Chetanbhai 140280106064 CPI : 8.73  CGPA : 8.61

Shah Kavisha Amit 140280106101 CPI : 8.70  CGPA : 8.95

Parekh Vaibhav Umeshbhai 140280106063 CPI : 8.63  CGPA : 8.72

Jain Chirag 140280106037 CPI : 8.59  CGPA : 8.84

Kevadiya Smit Manharbhai 140280106044 CPI : 8.57  CGPA : 8.54

Vaghela Vimal Dineshkumar 140280106120 CPI : 8.57  CGPA : 8.97