NSIT

Narnarayan Shastri Institute of Technology, Jetalpur  UG  
CPI Wise Topper Students Of Narnarayan Shastri, Jetalpur

Mehta Umangi Hemant 130340106047 (2013 - Civil) CPI : 9.19  CGPA : 9.12

Kewat Nagesh Kumar Sevakiprasad 130340106040 (2013 - Civil) CPI : 9.17  CGPA : 9.33

Shah Richa Shaileshbhai 130340131054 (2013 - Computer Science) CPI : 9.02  CGPA : 9.16

GEDIYA ANIL MAVJIBHAI 150340106010 (2015 - Civil) CPI : 8.98 

SHAH IRA KALPESH 160340107048 (2016 - Computer) CPI : 8.97 

Pathan Moniskhan Munawarkhan 120340106045 (2012 - Civil) CPI : 8.91  CGPA : 9.50

Devda Nikhil Pradeep 140340109009 (2014 - Electrical) CPI : 8.91  CGPA : 8.87

UPADHYAY ALOK RAVISHANKAR 160340119040 (2016 - Mechanical) CPI : 8.88 

Bhalala Jigisha Ghanshyambhai 130340111002 (2013 - EC) CPI : 8.82  CGPA : 9.63

SONANI NAINESH JAGDISHBHAI 150340119099 (2015 - Mechanical) CPI : 8.81