OM

Om Institute of Technology, Panchmahal  UG  CPI Wise Topper Students Of OM, Panchmahal

Shah Sakshibahen Prakashkumar 131030106053 (2013 - Civil) CPI : 8.85  CGPA : 9.14

Sadhu Kalpeshkumar Chhaganlal 131030106048 (2013 - Civil) CPI : 8.53  CGPA : 8.82

Parekh Bhargavi Virendrabhai 121030111023 (2013 - EC) CPI : 8.52  CGPA : 9.39

Yadav Amankumar Ramshankar 131030109056 (2013 - Electrical) CPI : 8.38  CGPA : 8.46

Shah Zalakben Pankajkumar 141033106006 (2013 - Civil) CPI : 8.34  CGPA : 8.51

Luhana Vanitabahen Vinodbhai 131030107004 (2013 - Computer) CPI : 8.28  CGPA : 8.75

Chauhan Dharmpalsinh Nalrajsinh 131030119010 (2013 - Mechanical) CPI : 8.27  CGPA : 8.83

Patel Chiragbhai Mahendrabhai 141033107001 (2013 - Computer) CPI : 8.24  CGPA : 8.27

Upadhyay Swapnil 141030106024 (2014 - Civil) CPI : 8.21  CGPA : 8.11

Rana Jesalben Chetankumar 131030109043 (2013 - Electrical) CPI : 8.19  CGPA : 8.65