SALETI

SAL Engineering and Technical Institute, Sola, Ahmedabad  UG  

CPI Wise Topper Students Of SAL-LETI, Ahmedabad

Patel Pranaykumar Maheshbhai 141260105036 (2014 - Chemical) CPI : 9.19  CGPA : 9.58

Panchal Chintan Jagdishbhai 141260106030 (2014 - Civil) CPI : 9.03  CGPA : 9.41

CHAUDHRY ROHIT RAVINDRABHAI 151260107003 (2015 - Computer) CPI : 8.73 

Suvagiya Abhishek 141260105051 (2014 - Chemical) CPI : 8.71  CGPA : 9.16

SHAH SHIVAM PARESHKUMAR 151260105051 (2015 - Chemical) CPI : 8.67 

Shah Vishva Manishkumar 141260107040 (2014 - Computer) CPI : 8.59  CGPA : 8.97

Khanna Amit Suresh 141260107014 (2014 - Computer) CPI : 8.57  CGPA : 8.81

Pandya Mansi Bharat 141260107019 (2014 - Computer) CPI : 8.54  CGPA : 8.81

Patel Meet Alkeshbhai 141260106041 (2014 - Civil) CPI : 8.53  CGPA : 9.20

SHAH NISHIT ATULKUMAR 151260105019 (2015 - Chemical) CPI : 8.52