UG  
CPI Wise Topper Students Of Bhagwan Mahavir, Surat

Patel Bhavik Narsinhbhai 130060119088 (2013 - Mechanical) CPI : 9.20  CGPA : 9.21

Joslin Jose 130060106063 (2013 - Civil) CPI : 9.18  CGPA : 9.39

Vaishnav Punita Govindbhai 130060131065 (2013 - Computer Science) CPI : 9.15  CGPA : 9.24

BORAD BRIJESH ARVINDBHAI 160063106004 (2015 - Civil) CPI : 9.15 

HIMANSHI RAJENDRA TALESARA 150060131015 (2015 - Computer Science) CPI : 9.08 

Pavan Sanjay Agrawal 130060106150 (2013 - Civil) CPI : 8.97  CGPA : 9.61

HIMANSHI RAJENDRA TALESARA 150060107015 (2015 - Computer) CPI : 8.90 

Bajaj Aaishwarya Sanjaykumar 130060131002 (2013 - Computer Science) CPI : 8.88  CGPA : 8.90

Harshali Yenkar 140060106507 (2014 - Civil) CPI : 8.88  CGPA : 8.90

MISHRA RISHABH ASHOKKUMAR 160060106076 (2016 - Civil) CPI : 8.80